සයිටම් අහෝසි කල යුතුයි..- හර්ෂද සිල්වාගේ කමිටු වාර්තාව කියයි..

October 27, 2017 at 6:24 am | lanka C news
සයිටම් අහෝසි කල යුතුයි..- හර්ෂද සිල්වාගේ කමිටු වාර්තාව කියයි..

සයිටම් ආයතනයේ දැනට පවතින කොටස් හිමිකාර ව්‍යුහය හා කලමණාකාරන ව්‍යුහය අහෝසි කල යුතු බවට තමන්ගේ මූලිකත්වයෙන් පැවති කමිටුව විසින් වාර්තාවක් ලබා දී ඇති බව නියෝජ්‍ය ඇමති හර්ෂද සිල්වා මහතා පවසයි.

කෙසේ වෙතත් යම් කිසි ප‍්‍රමාණයකට රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපනයක්ද ලබා දිය යුතු බව නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා සදහන් කරයි.

එම අධ්‍යාපන ආයතනයන් ප‍්‍රමිතියට තිබිය යුතු බවද ඔහු කියා සිටී.

39 views

8 Comments to “සයිටම් අහෝසි කල යුතුයි..- හර්ෂද සිල්වාගේ කමිටු වාර්තාව කියයි..”

 1. PISSU PUSHA says:

  This Idiot spent seven years for his degree in USA. The capacity of this joker knows his collegs well

  • Tax officer says:

   give below challenge to doctors union and tell them if they can do , next day SAITM will close no matter what

   the challenge is…..

   make ZERO waiting time at all the clinics in government hospitals to visit specialist doctors….. basically all the patient should be able to walk in and consult. and operations too…..

   this will never be achieved for sure by them cos if they do so they will lose the additional income they get through private hospitals. doctors are not worried on other but their income…. this is why they wanted to block all the universities.

 2. International Educationist says:

  There is no harm the distribution of education by private and government providers. But medical education must be offered by the government as it incur a high cost and standards, which are unaffordable to private providers in Sri Lanka. The technology in medical education subject to quick changes and medical students need to gain new technological, conceptual and practical knowledge and skills. As private providers are concerned with cost effectiveness than the quality of education, it would be high risk activity offering medical education by private people or organizations in Sri Lanka.

  • wick says:

   If examinations are conducted by external agency private education is ok.

  • Jayamana says:

   Bloody idiot. Going by your utterances and load of rubbish, Sri lanka is super duper country or a slum state like Nigeria or Uganda capable of not providing medical education to a qualified student for a fee. What makes medical education that requires government control and so called super duper standard than that of other branches of Engineering and nursing for that matter?. Is Sri lanka different to other countries in the South Asian block and in what respect?. Is there upheald Democracy, prevaling rule of governance, innovation in every branch of sicnece?. Who the PP or surgeon in sri lanka who has fellowship in royal colleges in England in any branch of medicine? deos government controlled university produce top notch medical graduates?. Every right mind layman knows that GOMA wants to run the show and control the so called medical education in Sri lanka. It is sheer professional jealousy and monopoly upon which they want to control and have influence and head money on medical profession in this banana thereby deprving the right to education to those required and prevent others of their ilk rendering services to the needy and poor citizen in Sri lanka.

 3. Nandasoma says:

  It means, SITAM name should be changed and it will come in another name?

 4. Madusha says:

  This fellow is an absolute idiot. I don’t know why we even ask for his opinion. He is such a mutt.

Main News