‘සයිටම්’ ඉරට හදටත් උඩින් යයි.. සායනික පුහුණුව බෑ කියයි.. සිසුන් දිගටම බදවා ගනී.. රජයේ යෝජනා සතේකට ගනන් නොගනී..

February 15, 2017 at 9:20 am | lanka C news
‘සයිටම්’ ඉරට හදටත් උඩින් යයි.. සායනික පුහුණුව බෑ කියයි.. සිසුන් දිගටම බදවා ගනී.. රජයේ යෝජනා සතේකට ගනන් නොගනී..

මාළමේ සයිටම් පුද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනයට හය මාසයක් ගතවන තුරු සිසුන් බදවා නොගන්නා ලෙස රජය විසින් කර ඇති යෝජනාව ගැන උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සමග සාකච්චා කර තීන්දුවක් ගන්නා බවත් එතෙක් සිසුන් බදවා ගැනීම දිගටම කරන බවත් එම සභාපති වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු පවසයි.

සිසුන් බදවා නොගතහොත් ආයතනයේ මහාචාර්යවරුන්ට වැටුප් ගෙවීමට මුදල් නැතිව යන බවද කී ඔහු සිසුන්ට ඉහල අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම සදහා ආචාර්යවරුන්ට ඉහල වැටුපක් තම ආයතනයෙන් ගෙවන බවද කීය.

සයිටම් සිසුන් රජයේ රෝහල්වලදී සායනික පුහුණුව වෙනුවනේ රුපියල් 50,000 මුදලක් එක් විෂයක් වෙනුවෙන් ගෙවා ඇති බවද කී සභාපතිවරයා උපාධිධාරී සිසුන්ට නැවත සායනික පුහුණුව ලබා දීමට එකඟ නොවන බවද කියයි.

130 views
Main News