සයිටම් ගැටළුව තියුණුම තැනට.. වෛද්‍ය සභාව පුද්ගලික වෛද්‍ය උපාධියේ අවම ප‍්‍රමිතිය පිලිගනී..

April 10, 2017 at 8:02 am | lanka C news
සයිටම් ගැටළුව තියුණුම තැනට.. වෛද්‍ය සභාව පුද්ගලික වෛද්‍ය උපාධියේ අවම ප‍්‍රමිතිය පිලිගනී..

මෙරට පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් සකස් කරන ලද අවම ප්‍රමිති ඇතුලත් යෝජනාවලියට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ විධායක කමිටුවේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

එම සභාවේ ලේඛකාධිකාරී වෛද්‍ය ටෙරන්ස් ගාමිණී ද සිල්වා සදහන් කරන්නේ යෝජනාවලියට කමිටුවේ ඒකමතික අනුමැතිය ලැබුනු බවයි.

ඒ අනුව එකී යෝජනාවලිය මෙරට ඇති වෛද්‍ය පීඨ මණ්ඩල අට හා කොතලාවල ආරක්ෂක වෛද්‍ යපීඨය වෙතද ඉදිරිපත් කර ඉන් අනතුරුව සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයාට භාර දෙන බවද ඔහු කීය.

සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයා විසින් එය ගැසට් කරන පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීමෙන් පසු නීතියක් පත් වෙනු ඇතැයි වෛද්‍ය සභාව පවසයි.

125 views
Main News