සයිටම් ප‍්‍රශ්ණය නිමයි.. වෛද්‍ය සිසුන් බදවා ගැනීම අත්හිටුවයි.. මාස හයකින් ප‍්‍රමිතගත කරන්න සූදානම්..

February 14, 2017 at 8:40 am | lanka C news
සයිටම් ප‍්‍රශ්ණය නිමයි.. වෛද්‍ය සිසුන් බදවා ගැනීම අත්හිටුවයි.. මාස හයකින් ප‍්‍රමිතගත කරන්න සූදානම්..

සයිටම් ආයතනයේ වෛද්‍ය උපාධිය සම්බන්ධයෙන් අවසන් විසදුමක් ලැබෙන තුරු එහි වෛද්‍ය උපාධිය සදහා වූ නව බදවා ගැනීම් මාස හයකට කල් දැමීමට තීරණය වී ඇත.

එම කාලය තුලදී ආයතනය විධිමත් ලෙස ප‍්‍රමිතියකට ලක් කිරීමටද වෛද්‍ය උපාෙධිය සමත් වන සිසුන් රජයේ වෛද්‍ය සභාව විසින් පවත්වන විභාගයකට වාඩි කරවීමටද එකග වී ඇත.

මෙම තීරණයවලට එළැඹ ඇත්තේ උසස්‌ අධ්‍යාපන හා මහා මාර්ග ඇමති ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල උසස්‌ අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමැති මොහාන් ලාල් ගේ‍්‍රරු, අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඩී.සී. දිසානායක, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සභාපති, එහි උප සභාපති හා මෙරට වෛද්‍ය පීඨ අටෙහිම පීඨාධිපතිවරුන් සහ නියෝජිතවරුන් සමග පැවති සාකච්චාවකදීය.

මෙම යෝජනා සම්බන්දයෙන් සයිටම් ආයතනයද එකගතාවය පලකර ඇත.

28 views