සයිටම් වෛද්‍ය උපාධිය පිලිගනී.. අභියාචනාධිකරණයෙන් නියෝග කෙරේ…

January 31, 2017 at 11:20 am | lanka C news
සයිටම් වෛද්‍ය උපාධිය පිලිගනී.. අභියාචනාධිකරණයෙන් නියෝග කෙරේ…

අභියාචනාධිකරණය විසින් මාලඹේ සයිටම් පුද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනයට වෛද්‍ය උපාධිය පිරිනැමීම සඳහා නීත්‍යනුකූල බලයක් ඇතැයි අද දිනයේ තීන්දු කර තිබේ.

මෙම තීන්දුව ප‍්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවේ එම ආයතනයේ උපාධිය ගත් අයෙකු විසින් තමන් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙකු වශයෙන් ලියාපදිංචි කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදැයි කරන ලද පැමිණිල්ලක් සලකා බලමිනි.

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් ගොනු කරනු ලැබ තිබූ විරෝධතා සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප කරඹින් අධිකරණය කියා සිටියේ උසස් අධ්‍යාපන ඇමති විසින් නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනය අනුව සයිටම් ආයතනයට වෛද්‍ය උපාධිය පිරිනැමීමට නීත්‍යනුකූල බලයක් ඇති බවයි.

ඒ අනුව සයිටම් ආයතනයෙන් වෛද්‍ය උපාධිය ලබාගන්නා සියළු සිසුන් ලියාපදිංචි කරන ලෙසද ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නියෝග කරන ලදී.

190 views
Main News