සයිටම් සිසුන් බදවා ගැනීම අත්හිටුවයි..- ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

September 15, 2017 at 9:08 pm | lanka C news
සයිටම් සිසුන් බදවා ගැනීම අත්හිටුවයි..- ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

සයිටම් ආයතනය සදහා නවක සිසුන් බදවා ගැනීම අත්හිටවූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.

අවම ප‍්‍රමිතිය ගැසට් තරන තුරු හෝ මෙම වසරේ දෙසැම්බර් 31 වන තෙක් මෙම තීරණය බල පැවැත්වෙයි.

25 views