සලාකා හිමිකරුගේ පුත‍්‍රයා පුද්ගලික රෝහලක 10 මහලෙන් පැන දිවි නසාගනී…

February 26, 2021 at 12:40 pm | lanka C news
සලාකා හිමිකරුගේ පුත‍්‍රයා පුද්ගලික රෝහලක 10 මහලෙන් පැන දිවි නසාගනී…

සලාකා සෙංකඩ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධානියාගේ පුත්‍රයා සියදිවි නසාගෙන ඇත.

කොළඹට පුද්ගලික රෝහලක 10 වන මහලෙන් බිමට පැන ඔහු සිය දිවි නසාගෙන ඇතැයි සදහන්ය.

109,456 views
Main News