සහස්පුර තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක් ගිනිගනී…

February 26, 2019 at 8:40 am | lanka C news
සහස්පුර තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක් ගිනිගනී…

බොරැල්ල සහස්පුර නිවාස සංකීර්ණයේ විශාල ගින්නක් ඇතිව තිබේ.

නිවාස සංකීර්ණයේ 11 වැනි මහලෙන් මෙම ගින්න ඇවිලී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ගිනි නිවීම් අංශ මැදිහත් වී ගින්න පාලනය කිරීමට උත්සාහ දරමින් සිටිති.

56 views
Main News