ස්වරණමහල් ෆයිනෑන්ෂල් සර්විසස් සියළු ව්‍යාපාර කටයුතු වහාම අත්හිටුවයි.. මහ බැංකුවෙන් නියෝග..

April 13, 2021 at 8:40 am | lanka C news
ස්වරණමහල් ෆයිනෑන්ෂල් සර්විසස් සියළු ව්‍යාපාර කටයුතු වහාම අත්හිටුවයි.. මහ බැංකුවෙන් නියෝග..

ස්වරණමහල් ෆයිනෑන්ෂල් සර්විසස් අයතනයේ සියලු ව්‍යාපාර කටයුතු ඊයේ දිනයේ සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අත්හිටුවා තිබේ.

එම ආයතනයේ මුදල් තැන්පත් කරුවන් ගෙන් 94% ක පමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ වනවිට ගෙවා අවසන් වී ඇතැයිද මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

ආයතනයේ ව්‍යාපාර කටයුතු අත්හිටුවීමෙන් පසු මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ලද කළමනාකාර මණ්ඩලය විසින් එහි කළමනාකරණ කටයුතු අඛණ්ඩව ඉදිරියට කිරීමට නියමිතව තිබේ.

ඒ හරහා ඉතිරි තැන්පත්කරුවන්ට ගෙවීමට නියමිත වන්දි මුදල් රටපුරා පිහිටි මහජන බැංකු ශාඛා මඟින් ගෙවීමට නියමිතය.

24,733 views

One Comment to “ස්වරණමහල් ෆයිනෑන්ෂල් සර්විසස් සියළු ව්‍යාපාර කටයුතු වහාම අත්හිටුවයි.. මහ බැංකුවෙන් නියෝග..”

  1. Saradiel says:

    මෙය ක‍රන්න තිබුනේ මුලදී.

Main News