ස්විස් තානාපති සීමාව පනී.. පොලීසියට බාධා කරමින් සේවිකාවගේ දුරකතනය සගවාගනී.. සේවිකාවත් දෙසතියක් නිල නිවසේ තියාගෙන..

December 17, 2019 at 10:32 pm | lanka C news
ස්විස් තානාපති සීමාව පනී.. පොලීසියට බාධා කරමින් සේවිකාවගේ දුරකතනය සගවාගනී.. සේවිකාවත් දෙසතියක් නිල නිවසේ තියාගෙන..

රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතකර සිටින කොළඹ ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ ශ්‍රී ලාංකික සේවිකා ගානියා බැරිස්ටර් ගේ ජංගම දුරකථනය මෙරට සිටින ස්විට්සරලන්ත ලංකා තානාපතිවරයා විසින් ඔහුගේ භාරයේ තබාගෙන තිබේ.

ඒ හේතුවෙන් දුරකතනයේ අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කළ නොහැකි තත්වයක් උද්ගත වී ඇති බව රහස් පොලීසිය විසින් අධිකරණයට දැනුම් දී තිබේ.

එකී සේවිකාව සති දෙකක පමණ කාලයක් තිස්සේ තානාපතිවරයාගේ නිල නිවසේ රැදී සිටි බවද අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඇත.

මෙම සේවිකාව අසත්‍ය ප‍්‍රකාශ කරමින් ශ‍්‍රී ලංකා රජය අපහසුතාවට පත් කලේ යයි චෝදනා මත මේ වන විට රක්‍ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටී.

මෙරට සිටින ස්විට්සරලන්ත ලංකා තානාපතිවරයා විසින් ඔහුගේ භාරයේ තබාගෙන තිබේ.

ඒ හේතුවෙන් දුරකතනයේ අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කළ නොහැකි තත්වයක් උද්ගත වී ඇති බව රහස් පොලීසිය විසින් අධිකරණයට දැනුම් දී තිබේ.

එකී සේවිකාව සති දෙකක පමණ කාලයක් තිස්සේ තානාපතිවරයාගේ නිල නිවසේ රැදී සිටි බවද අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඇත.

මෙම සේවිකාව අසත්‍ය ප‍්‍රකාශ කරමින් ශ‍්‍රී ලංකා රජය අපහසුතාවට පත් කලේ යයි චෝදනා මත මේ වන විට රක්‍ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටී.

238 views

33 Comments to “ස්විස් තානාපති සීමාව පනී.. පොලීසියට බාධා කරමින් සේවිකාවගේ දුරකතනය සගවාගනී.. සේවිකාවත් දෙසතියක් නිල නිවසේ තියාගෙන..”

  1. kandyan says:

    I am an old Trinity’en,
    These so called American mission schools are a menance to this country,TCSK was found direct links to LTTE scandals through a late principle. Was in the Island papers.Any way these countries are the key fundraisers for such terror organization’s.

  2. lanka says:

    it is high time sri lankan government tell these swiss where to go. Enough is enough. After all this crazy woman is a sri lankan. so tell this mr mock to behave like a diplomat. So far he acted like a big bully.Remember gotabya what u said we are sovereign nation not a colony of some other country. Tell them to respect us or they can get lost.