සාමාන්‍ය පෙල ‘ඒ-9’ ගත් සිසු සිසුවියන් 8224යි..

March 29, 2017 at 8:02 am | lanka C news
සාමාන්‍ය පෙල ‘ඒ-9’ ගත් සිසු සිසුවියන් 8224යි..

2016 වසරේ පැවති අපොස සාමාන්‍ය පෙල විභාගයේදී සියළු විෂයයන්ට ‘ඒ’ සාමාර්ථ ලබා ගත් සිසු සිසුවියන් ගනණ 8224කි.

විභග කොමසරිස් ජනරාල්වරයා පවසන්නේ ගිය වසරේ එම සංඛ්‍යාව 6102ක් බවයි.

සාමාන්‍ය පෙල විභාගය සදහා ලක්‍ෂ 07කට ආසන්න පිරිසක් පෙනී සිටියහ.

72 views

One Comment to “සාමාන්‍ය පෙල ‘ඒ-9’ ගත් සිසු සිසුවියන් 8224යි..”

  1. fg says:

    ඒ කාලේ 1990 දශකයේ භාගයේ O/L විභාගයේ D 8 ගත්ත අය ලංකාවටම 300, A/L A 4 ලංකාවටම 100
    දැන් කාලේ විභාග ලේසි කරලා O/L A8 (ඒ කාලේ D 8) A/L A3 (ඒ කාලේ A 4) සමත් ගණන වැඩිවෙලා…

Main News