සැප්තැම්බරයේ කාලය අවසන් වන පළාත් සභා තුනක මැතිවරණ කල් දමන උප්පරවැට්ටිය සූදානම්..

July 21, 2017 at 6:33 am | lanka C news
සැප්තැම්බරයේ කාලය අවසන් වන පළාත් සභා තුනක මැතිවරණ කල් දමන උප්පරවැට්ටිය සූදානම්..

සැප්තැම්බරයේ නිල කාලය අවසන් වන උතරුමැද, සබරගමුව හා නැගෙනහිර පළාත් සභාවන්හි මැතිවණය පැවැත්වීම කල් දැමීමේ වැඩි ඉඩකඩක් ඇති බව වාර්තා වෙයි.

කාන්තා නියෝජනය 30%ක් තිබිය යුතු බවට පළාත් සබා පනත සම්මත කිරීමත් සමග ඒ ඒ පළාත්වල කාන්තා නියෝජනය 30% ලෙස බෙදී යන ආකාරය ඇමතිවරයා විසින් සංඛ්‍යත්මකව දිස්ත‍්‍රික්ක මට්ටමින් ගැසට් කල යුතුව ඇත.

එම ගැසට් පත‍්‍රය මුදණය ප‍්‍රමාද කිරීමෙන් මෙම මැතිවරණය ප‍්‍රමාද වනු ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

එම ගැසට් පත‍්‍රය නැතිව මැතිවරණය පැවැත්විය නොහැකි යයි ස්වාධීන මැතිවණ කොමිසමටද එවන් තත්වයකදී ප‍්‍රකාශ කල හැක.

46 views
Main News