සැෑම වෙනසත් සූදානම්.. කදුළු ගෑස් උණ්ඩ, රබර් වැටන් පොලු තොගයක් රටින් ගෙන්වයි..

August 23, 2018 at 1:20 pm | lanka C news
සැෑම වෙනසත් සූදානම්.. කදුළු ගෑස් උණ්ඩ, රබර් වැටන් පොලු තොගයක් රටින් ගෙන්වයි..

විරෝධතා හා උද්ඝෝෂණ මර්දනය කිසිරීම සදහා දැනට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව සතුව ඇති කඳුළු ගෑස් උණ්ඩ ප‍්‍රමානයට අමතරව තවත් කඳුළු ගෑස් උණ්ඩ 5,000ක් පමණ ගෙන්වීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ඊට අමතරව පොලිස් නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය මුහුණු ආවරණය වන හෙල්මට්‌ වර්ගයක්‌ද මෑතකදී චීනයෙන් ගෙන්වා ඇත.

මෙතෙක්‌ භාවිත කල ලී බැටන් පොලු වෙනුවට රබර් බැටන් පොලු 2000 ක්‌ද ගෙන්වා තිබේ.

පොලීසයි සදහන් කරන්නේ උද්ඝෝෂණ මැඩ පැවැත්වීම සදහා හිඟ නොවන ලෙස තොග මෙසේ ගෙන්වූ බවයි.

34 views