සිංගප්පූරු වීසා ඉවරයි.. ගෝටාභය තවත් රටකට පනී…

August 10, 2022 at 12:40 pm | lanka C news
සිංගප්පූරු වීසා ඉවරයි.. ගෝටාභය තවත් රටකට පනී…

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හෙට දිනයේ තායිලන්තය බලා පිටත්ව යාමට නියමිත බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඔහු සිංගප්පූරුවේ රැඳී සිටිමට ඇති වීසා කාලය අවසන් වීම නිසා තායිලන්තය බලා පිටත් වනු ඇති බවත් එහි ද කෙටි කාලයක් රැඳී සිටිනු ඇති බව රොයිටර් පුවත් සේවය කියා සිටියි.

17,790 views

35 Comments to “සිංගප්පූරු වීසා ඉවරයි.. ගෝටාභය තවත් රටකට පනී…”

 1. Piyadasa Yalagala says:

  The man who esape point of ruling of country by betray People voice that man been elected by 2019 November Elecation was mandate of legally binding right to Rule Nation for 5 Years.
  But he has escaped that without consent of majority wish of citizens of Islanders by overnight. He(gotabaya) has pave way for hardline christen Democracy of UNP one and only leaders of Neo-Libealist of that who is Ranil Wicks to turst of his sucess recommend by US Embassy in Colombo……!
  Are we moving towards another colonilization of Island country by West in rest by who ruleIsland which is headed by Ranil Wickamsinghe man of lost last elecation of name of
  that UNP’s?

 2. Piyadasa Yalagala says:

  The man of GR who esape point of ruling of that our country who by betray that man has been elected by 2019 November Election was that mandate of legally binding Right to Rule Nation for 5 Years.
  But he(Gotagaya) has escaped that without consent of majority wish of citizens of Islanders by overnight. He(gotabaya) has pave way for hardline christen Democracy of UNP that one and only leaders of Neo-Libealist of that who is Ranil Wicks to turst of his sucess recommend by US Embassy in Colombo……!
  Are we moving towards another colonilization of Island country after 425 years of Old Colonial country by West in rest ; by who rule Island which is headed by Ranil Wickamsinghe man of lost last elecation of name of that members of that UNP’s?
  So therefor GR BR and MR & NR having key responsabilities hand over power of sthat of governances to UNP which against will of majority citizens of Islandres.

  • Istudan says:

   mistar piyadasa yalagala sar, wy yu rite too tyms. ples rite onli van tyme enaf.
   sar do yu clas inglis? i wan istady inglis go forin cuntri becos now lyf ekspens big.
   pleas sen me yuvar adras an selphon numbar. i com kvikly lern inglis
   god help avar sar.
   thankiv.

Main News