සිංගිමලේ රක්ෂිතයේ ගිනි ඇවිලේ.. හමුදා සහාය ඉල්ලයි..

February 2, 2019 at 5:30 pm | lanka C news
සිංගිමලේ රක්ෂිතයේ ගිනි ඇවිලේ.. හමුදා සහාය ඉල්ලයි..

හැටන් වන අඩවි කර්යයාලය යටතේ පාලනය වන හැටන් සිංගිමලේ රක්ෂිතයේ අද (02) පස්වරු පමණ ගින්නක් හට ගෙන ඇත.

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ සිංගිමලේ දුමරිය උමං මාර්ගයේ පිහිටි රක්ෂිතයේ හට ගත් ගින්න කදු බැවුමේ සිට කදු මුදුණ දක්වා සිඝ්‍රයෙන් පැතිර යමින් පවති.

පැතිර යමින් පවතින ගින්න පාලනය කිරිම සදහා වන අඩවි කාර්යයාලයේ නිලධාරින් යුධ හමුදාවේ සහය ඉල්ලා ඇත.

ප්‍රදේශයේ පවතින වියළි කාලගුණයත් සමග කිසියම් පිරිසක් මෙම රක්ෂිතයට ගිනි තබන්නට ඇති බවයි වන අඩවි කාර්යයාලයේ නිලධාරින් සැක කරන්නේ.

හැටන් නගරයට පානිය ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩය මගින් පානිය ජලය ලබා ගන්නා ජලාශක්ද මෙම රක්ෂිතය බැවුමේ පිහිටා තිබේ.

මෙම රක්ෂිතය තුල වන අඩවි කාර්යයාලය මගින් වන වගාවක්ද සිදු කර ඇති අතර මෙම රක්ෂිතය තුල විශේෂ පක්ෂින් සහ සිවුපාවන් ගණනාවක් වාසය කරයි.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

57 views