‘සිංහරාජය තුල අලුතින් වැවු දෙකක්’ ප‍්‍රකාශය ගැන තවත් පහදයි..

March 23, 2021 at 12:02 am | lanka C news
‘සිංහරාජය තුල අලුතින් වැවු දෙකක්’ ප‍්‍රකාශය ගැන තවත් පහදයි..

සිංහරාජ රක්ෂිත වනාන්තරය තුළ වැව් දෙකක් ඉදිකරන බවට වාරිමාර්ග ඇමති චමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ මාධ්‍ය ලේකම් විසින් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කර ඇත.

පහත සඳහන් වන්නේ එම පැහැදිලි කිරීමයි.

50,264 views
Main News