සිංහල බෞද්ද උතුරට එපා.. නැගිටිනු දෙමළුනි.. විග්නේෂ්වන් මහ ඇමති ශීර්ෂයෙන් ලිපි යවයි..

September 22, 2016 at 10:40 am | lanka C news
සිංහල බෞද්ද උතුරට එපා.. නැගිටිනු දෙමළුනි.. විග්නේෂ්වන් මහ ඇමති ශීර්ෂයෙන් ලිපි යවයි..

උතුරේ සිංහලයන් පදිංචි කිරීමට එරෙහිවත්, බෞද්ධ විහාරස්ථාන ඉදිරිකිරීමට එරෙහිවත් අනිද්දා (24) දින යාපනයේදී පැවැත්වෙන ‘එළුග තමිල්’ (නැගිටිනු දෙමළුනි) විරෝධතාවයට එක් වන්නැයි උතුරු මහ ඇමති සී.වී. විග්නේශ්වරන් තම ලිපි ශිර්ෂය යටතේම ලිපියක් නිකුත් කර ඇත.

ඉන් ඉල්ලා අත්තේ මෙම විරෝධතාවයට සහභාගි වන ලෙසට සියළු දෙමළ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි.

උතුරේ ඉඩම් නිදහස් කිරීම, කොටි සැකකරැවන් නිදහස් කිරීම ආදී ඉල්ලීම්ද ලබා දෙන්නැයි එම විරෝධතාවයේදී ඉල්ලා සිටින බව ලිපියේ දැක්වෙයි.

vvviggg

 

504 views