සිනමාහල අඩුවයස් සිසු ජෝඩුවලට ලැගුම්හලක් කර කුලියට දෙයි..

April 5, 2017 at 8:02 am | lanka C news
සිනමාහල අඩුවයස් සිසු ජෝඩුවලට ලැගුම්හලක් කර කුලියට දෙයි..

දඹුල්ල නගරයේ බස්නැවතුම් පොල උඩුමහලේ පවත්වාගෙන ගිය මිනිසිනමා ශාලාව දඹුල්ල මහ නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස් අණකිරිමෙන් මුද්‍රාතබා වසා දමා ඇත.

ඒ දඹුල්ල නගරයට පැමිනේන  අඩු වයස් දරුවන්ට ලැගුහලක් සේ බාවිතා කිරිමට ඉඩ ලබාදිම, නිසි වෙලාවට නගර සභාවට අයවියයුතු මුදල් ලබානොදිම, අතුරු බදු  ලබාදිම යන චෝදනා යටතේ  වසා දැමු බව දඹුල්ල නගර සභාව පැවසීය.

දඹුල්ල නගරයේ ජනතාවට  විනෝදාස්වාදය පිණිස  සිනමා ශාලාවක  අවශ්‍යතාවය   පිණිස  පැවැති දඹුල්ල මහනගර සභාව විසින් පෞද්ගලික විවසායයකයෙකු මගින්  බස්නැවතුම් පොල උඩුමහලේ  සිනමා ශාලාව ආරම්භ කරණ අතර එය නගර සභාපාලනය යටතේ පෞද්ගලික ව්‍යාපාරිකයෙකු යටතේ පාලනය විය . ඔහු විසින් එම  සිනමා ශාලාව වෙනත් පුද්ගලයකුට අතුරුබදු ලබා දි ඇති අතර දඹුල්ල නගර සභාවට අයවිය යුතු කොමිස් හා කුලිමුදල් නිසිවෙලාවට නොගවීම නිසා කිපවතාවකත්ම අවවාද කර ඇතිබව ද වාර්තාවේ . ඒ අතර දඹුල්ල නගරයට පැමිනේන පාසල් ළමුන්ට මෙන්ම ටියුසන් යන අඩුවයස් දරුවන්ට සිනමා නොපෙන්වන වෙලාවල් වලදි  ලැගුම් හලක් මෙන් බාවිතයට ඉඩ ලබාදෙන බවට ප්‍රෙදේශ වාසින් හා ව්‍යාපාරිකයින් ගෙන් නිතර ලැබේන පැමිණිලි නිසාවෙන් සිදු කල පරික්ෂණ වලින් පසු මේඅන්දමින් සිනමා ශාලාව තාවකාලිකව වසා දැමු බව පැවසේ.

සිනමා ශාලාව වසා දැමිමට පෙර සිනමා ශාලාව තුල සිදුකල විමර්ෂණයකදි  වසස අවුරුදු 17ක පිරිමි ළමයෙකු හා අවඅරුදු 16ක ගැහැණු ළමයෙකු සිට ඇති අතර අවුන්ගේ හැදුණුම් පත්පත් පරික්ෂා කල දමුල්ල පොලසියේ කාන්තා නිලධාරින් හා දඹුල්ල මහනගර සභාවේ නිළදාරින් ඔවුන්ව මුදා හැර ඇත.

රුපියල් ලක්ෂ තුනකට ආසන්න මුදලක් ගෙවා නොමැති අතර පසුගිය වාරයේ ලබාදුන් චෙක්ගතද අගරුවී ඇති බව නගර සභාව කියයි.

මහින්ද උදයසිරි
දඹුල්ල

130 views

One Comment to “සිනමාහල අඩුවයස් සිසු ජෝඩුවලට ලැගුම්හලක් කර කුලියට දෙයි..”

  1. hewwel says:

    Kadawatha NIKAdo film hall operated by EAP is same … its a place for under aged couples.

Main News