සිපෙට්කො සලකුණ වෙනස් කරයි.. පන්දම අතින් ගත් මිනිසා වෙනුවට ‘ගැලුමක් අතින් ගත් මිනිසා’

November 8, 2017 at 11:20 am | lanka C news
සිපෙට්කො සලකුණ වෙනස් කරයි.. පන්දම අතින් ගත් මිනිසා වෙනුවට ‘ගැලුමක් අතින් ගත් මිනිසා’

ඇතිව තිබෙන තෙල් අර්බුදයත් සමග ඒ හා සම්බන්ධ අපුරු නිර්මාණ සමාජ ජාලාවන්හි හුවමරු වෙමින් ඇත.

ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සලකුණ වන පන්දමක් අතින් ගත මිනිසා ‘ගැලුමක් අතින් ගත් මිනිසා’ ලෙස වෙනස් කර ඇත්තේ වඩාත් නිර්මාණශීලී ලෙසයි.

සමාජ ජාලාවන්හි හුවමාරු වන තවත් නිර්ඹාන කිහිපයකි මේ.

265 views

4 Comments to “සිපෙට්කො සලකුණ වෙනස් කරයි.. පන්දම අතින් ගත් මිනිසා වෙනුවට ‘ගැලුමක් අතින් ගත් මිනිසා’”

  1. kanishka Tissa says:

    Very creative indeed!

  2. shelton says:

    LANKA WENUWATA “ORUMITTANAADU” kiyala dandooo.

  3. Gotaimbara says:

    Thank you. Well done Sri Lankans. It’s only the humour that keeps us going.

  4. නරක නැහැ අදහස, තව ඉදිරියට තව මොන වගේ නිර්මාණ එයිද දන්නේ නැහැ

Main News