සියළුම පාසැල් වසා දැමේ….

July 3, 2022 at 1:57 pm | lanka C news
සියළුම පාසැල් වසා දැමේ….

එළඹෙන සතිය තුළ ජූලි 8 වනදා දක්වා සියලුම රජයේ පාසල් සහ රජය අනුමත පාසැල් වසා තැබීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ගතවූ දෙසතියේ සිසුන්ගේ පැමිණීමේ ප්‍රගතිය හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ඉන්ධන සැපයුම පිලිබද නිවේදනය සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් පසු මෙම පියවර ගත් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඒ අනුව මෙම සතිය තුළදී ද පාසල් සඳහා නිවාඩු සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

25,185 views

One Comment to “සියළුම පාසැල් වසා දැමේ….”

  1. Patriot says:

    Sri Lanka is a stupid country that wastes dollars to send children to school, laws should be made to send children to the nearest school immediately and transportation costs should be stopped.
    ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ දරුවන් පාසැල් යැවීමට ඩොලර් නාස්තිකරන මෝඩ රටක්, වහාම දරුවන් ළඟම පාසැලට යැවීමට නීති සකසා ප්‍රවාහන වියදම් නවතාලිය යුතුයි.

Main News