සියළුම පාසැල් සිකුරාදා නිවාඩුයි..

February 6, 2018 at 5:30 pm | lanka C news
සියළුම පාසැල් සිකුරාදා නිවාඩුයි..

පෙබරවාරි 10 වැනි දිනට පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන මැතිවරණය හේතුවෙන් රට පුරා සියළුම පාසැල් පෙබරවාරි 09 වැනි දින වසා තැබීමට රජය තිරණය කර ඇත.

නියමිත පරිදි සියළුම පාසැල් 12 වැනිදා යලි ආරම්භ වෙයි.

28 views
Main News