සියළු අධිවේගී මාර්ග පුද්ගලික සමාගමකට දෙයි.. පැවරීමේ මූලික කටයුතු අවසන්..

February 25, 2017 at 9:20 am | lanka C news
සියළු අධිවේගී මාර්ග පුද්ගලික සමාගමකට දෙයි.. පැවරීමේ මූලික කටයුතු අවසන්..

මෙරට තුල ඇති සියළු අධිවේගී මාර්ගයන් නඩත්තුව හා පාලනය කිරීම සදහා විශේෂ සමාගමක් පිහිටුවීමට රජය තීරණය කර ඇත.

රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ මෙම නව සමාගම මහාමාර්ග අමාත්‍යංශයට අයත් නොවන සමාගමක් වනු ඇති බවයි.

මෙම නව සමාගමක් යටතට අධිවේගී මාර්ග විධිමත්ව නඩත්තු කිරීම, ඒවායේ ණය පියවීම, ආදායම එකතු කිරීම, ගාස්තු නියාමනය ආදී කටයුතු පැවරීමර නියමිතය.

කඩිනම් තීන්දු ගත හැකි පුද්ගලික කළමණාකරන සමාගමක් ලෙස නව සමාගමේ නෛතික ව්‍යුහය සකස් කෙරෙමින් ඇතැයිද වාර්තා වේ.

110 views
Main News