සියළු දුරකතනවල රිගින් ටෝන් සදහා කොරෝනා වැලකිමේ උපදෙස්..

March 15, 2020 at 12:00 pm | lanka C news
සියළු දුරකතනවල රිගින් ටෝන් සදහා කොරෝනා වැලකිමේ උපදෙස්..

මෙරට ක‍්‍රියාත්මක සියළු දුරකතන සමාගම් වල රිගින් ටෝන් හරහා ‘කොරෝනා වැලකීමේ උපදෙස්’ ලබා දීමට උපදෙස් දී ඇත.

මෙම පහසුකම නොමිලේ ලබා දෙන අතර ඒ සදහා වන උපදෙස් ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාතයංශය විසින් මැදිහත් වීතිබේ.

රජයේ අදහස මෙය ඉතා ඵලදායි හා සාර්ථක ක‍්‍රමයක් වනු ඇති බවයි.

1,751 views
Main News