සියළු දෙසින් ජනගග ගලයි.. කොළඹ මාර්ග හිරවෙයි.. ජලබල විරෝධය ඇරඹේ..

September 5, 2018 at 2:10 pm | lanka C news
සියළු දෙසින් ජනගග ගලයි.. කොළඹ මාර්ග හිරවෙයි.. ජලබල විරෝධය ඇරඹේ..

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් ආරම්භ කර ‘ජනබලය’ තිබෙන විරෝධතාවය නිසා කොළඹ මාර්ග ගණනාවක්ම දැඩි වාහන තදබදයක් ඇතිව තිබේ.

මාර්ග ගණනාවකින් පෙළපාලි ගණනාවක්ම කොළඹ ලේක්හවුස් වටරවුම දක්වා ගමන් කරමින් සිටිති.

මේ අතර ගාලුමෝදර පිවිසුම් මාර්ගය කොල්ලූපිටිය දෙසින් වාහන අතුළු වීම පොලිසිය විසින් සීමා කර ඇත.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ජන බල මෙහෙයුම විරෝධතාවය ලේක්හවුස් වටරවුමේදී පැවැත්වීමට නියමිත ය.

ඒ සඳහා ප්‍රධාන මාර්ග හයක් ඔස්සේ විරෝධතාකරුවන් සමග එන පෙලපාලි එක්රැුස් වෙයි.

145 views
Main News