සියළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ හා ඇමතිවරුන්ගේ වැටුප් දෙගුණයක් ඉක්මවා (215%) වැඩි කර ගනී..

August 2, 2018 at 10:00 am | lanka C news
සියළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ හා ඇමතිවරුන්ගේ වැටුප් දෙගුණයක් ඉක්මවා (215%) වැඩි කර ගනී..

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මැති ඇමතිවරුන්ගේ වැටුප මේ මාසයේ සිට දෙගුණයක්ද ඉක්මවා වැඩි කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

මේ මාසයේ සිට ක‍්‍රියාත්මක වන නව වැටුප් ක‍්‍රමය අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරයෙකුට 120,000ක් හිමිවන අතර නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙකුට 135,000ක් හිමිවෙයි. ඇමතිවරුන් හා රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් සදහා වැටුප රුපියල් 140,000 තෙක් ඉහල දමා ඇත. මෙම වැටුප් වැඩි කිරීම ආසන්න වශයෙන් 215%ක් වෙයි.

මෙතක් පැවතියේ මන්ත‍්‍රීවරුනට රුපියල් 54,285ක්, නියෝජ්‍ය අැමතිවරයෙකුට 63,500ක්, ඇමති හා සහ රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙකුට 65,000ක් වූ වැටුපකි.

දැනටමත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරයෙකුට කාර්යාල දීමනාව ලෙස රුපියල් ලක්ෂයක්, දුරකතන දීමනාව 50,000ක්, ප‍්‍රවාහන දීමනාව 10,000ක්, ඉන්ධන දීමනාව ලෙස අවමය 30,000ද දීමනා ලෙස ගෙවයි.

3,847 views
Main News