සියළු රාජ්‍ය ආයතවල ජනාධිපති පින්තූර ඉවත් කරන්න.. රාජ්‍ය ලාංඡනය පමණයි..- ජනපති පලමු නියෝගය

November 18, 2019 at 10:40 am | lanka C news
සියළු රාජ්‍ය ආයතවල ජනාධිපති පින්තූර ඉවත් කරන්න.. රාජ්‍ය ලාංඡනය පමණයි..- ජනපති පලමු නියෝගය

සියලු රාජ්‍ය ආයතන වල ජනාධිපතිවරයාගේ පින්තූර ඉවත්කරන්නැයි නව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ජනාධිපතිවරයාගේ පින්තූරය වෙනුවට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය නිරූපණය කළ රාජ්‍ය ලාංඡනය පමණක් ප්‍රදර්ශනය කරන ලද කරන ලෙසද ඔහු දැනුම් දී ඇත.

314 views

60 Comments to “සියළු රාජ්‍ය ආයතවල ජනාධිපති පින්තූර ඉවත් කරන්න.. රාජ්‍ය ලාංඡනය පමණයි..- ජනපති පලමු නියෝගය”

  1. පාගාව වෙනුවට ඇගයිමක් , සතුටක් රජයේ සේවකයාට ලබාදිය හැකි ක්‍රමයක්

  2. නිවැරදි දේට තීරණ ගන්න පුළුවන් කොන්ද දියහැකි රාජ්‍ය සේවයක්

  3. කණ්ඩායම් හැඟීම ඇතිකරන රාජ්‍ය සේවයක්

  4. රස්සවලට වුර්තිය සුදුසුකමට අමතරව දැක්ම පරික්සා කරන ක්‍රමවේදයක්

  5. Amare says:

    As a nation we keep good hope …Priorities for policies what promised please

  6. Hari says:

    Good work keep it up

Main News