සියළු රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩිවීමක්..

September 1, 2018 at 6:48 pm | lanka C news
සියළු රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩිවීමක්..

2019 වසර සදහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයවැය මගින් ‍සියලු රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩිවීමක් සිදුවීමට ඉඩ ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් ඵීලිබද තීරණ ගැනීමට පත් කර ඇති කොමිසම විසින් කරන නිර්දේශ අනුව මෙම වැටුප් වැඩිවීම සිදු විය හැකි යයිද අමාත්‍යංශය කියයි.

151 views
Main News