සීමා නිර්ණ ගැසට් කලත් සභික ගණන ගැසට් කර නෑ.. තාක්‍ෂණික දෝෂ නිවැරදි කර නෑ.. ඡන්දයක් නම් මේ කපේදි නෑ..

February 18, 2017 at 6:48 pm | lanka C news
සීමා නිර්ණ ගැසට් කලත් සභික ගණන ගැසට් කර නෑ.. තාක්‍ෂණික දෝෂ නිවැරදි කර නෑ.. ඡන්දයක් නම් මේ කපේදි නෑ..

පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාල සීමා නිර්ණ වාර්තාව ගැසට් කල පමණින් මැතිවරණය කැදවිය නොහැකි යයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප‍්‍රිය මහතා පවසයි.

විෂය භාර ඇමතිවරයා විසින් පළාත් පාලන ආයතනයන්හි නව සභික ධූර සංයුතියද ගැසට් කල යුතු බවත් එමෙන්ම පළාත් පාලන පනතේ සංශෝධන ද පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත විය යුතු බවත් ඔහු කියයි.

සභික සංඛ්‍යාව ගැසට් කිරීමෙන් පසු පනතේ තාක්ෂණික දෝෂ නිවැරදි කිරීමද පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය විසින් සිදු කළ යුතු යයි සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

45 views