සුජීවගේ කලකිරීමට කල යුතු දේ ඇමති ජොන් අමරතුංග හරියටම කියයි..

May 17, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
සුජීවගේ කලකිරීමට කල යුතු දේ ඇමති ජොන් අමරතුංග හරියටම කියයි..

ආණ්ඩුව ගැන කලකිරී සිටින බව කියන ඇතැම් මැති ඇමතිවරුන්ට කල යුතු ප‍්‍රතිකර්මයක් ඇමති ජෝන් අමරංතුග මහතා විසින් වත්තලදී මෙසේ කියා සිටියේය.

375 views