සුදුසීනි පාලන මිල ඉවත් කෙරේ..

March 10, 2017 at 12:40 pm | lanka C news
සුදුසීනි පාලන මිල ඉවත් කෙරේ..

පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් මෙතෙක් සුදු සීනි කිලෝවක් සදහා නියම කර තිබූ රුපියල් 93ක් වූ උපරිම සිල්ලර මිල සීමාව ඉවත් කර ඇත.

ඉකුත් ජනවාරි 27 වැනිදා සුදු සීනි කිලෝ ග‍්‍රෑමයක් රුපියල් 93ක් ලෙස උපරිම මිල සීමාව ගැසට් කර තිබින.

නමුත් මෙම මිල සීමාව ඉවත් කර ඇත්තේ එම පාලන මිලට සීනි අලෙවි කළ නොහැකි යයි සීනි ආනයනකරුවන්ගේ ඉල්ලීම අනුවයි.

ඒ අනුව ජනවාරි 26 ගැසට් පත‍්‍රය අවලංගගු කරමින් සුදු සීනි සදහා උපරිම සිල්ලර මිල ඉවත් කිරීමේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් කටයුතු සූදානම් කරමින් සිටී.

203 views
Main News