සුදු නයි දෙදෙනෙක් ලිදකින් හමුවේ.. යාපනේ වැසියෝ දේවත්වයෙන් සලකති…

February 11, 2019 at 8:10 am | lanka C news
සුදු නයි දෙදෙනෙක් ලිදකින් හමුවේ.. යාපනේ වැසියෝ දේවත්වයෙන් සලකති…

යාපනය වලිකාමම් නැගෙනහිර සිරුප්පිඩ්ඩි ප්‍රදේශයේ ළිඳකට වැටී සිටි ඉතා දුර්ලබ සිදු නාගයින් දෙදෙනෙකු ගොඩට ගෙන කැලයට මුදා හැරීමට ගොවීන් පිරිසක් විසින් පියවර ගෙන ඇත.

සිරුප්පිඩ්ඩි ප්‍රදේශයේ පිහිටි වෙල්යායක තිබූ ළිඳකට වැටී සිටි සුදු නාගයින් දෙදෙනෙකු ගොවියෙකු විසින් දැක ඒ බව අනෙක් ගොවීන්ටද දැනුම් දී එම ගොවීන් විසින් එක්ව අදාල සුදු නාගයින් දෙදෙනා ගොඩට ගෙන රක්ෂිත කැලෑවකට මුදා හැමට පියවර ගෙන ඇත.

ළිඳේ වැටී සිටි නාගයින් දෙදෙනාම අඩි 5 කින් පමණ දිගින් යුක්ත වන අතරම වෙල් යායට පැමිණි අවස්ථාවකදී මෙම සුදු නාගයින් දෙදෙනා ළිඳට වැටෙන්නට ඇති බවට මෙම සුදු නාගයින් වර්ගය ඉතා දුර්ලබ වර්ගයේ විශේෂයක් බැවින් ඉතා ආරක්ෂා කාරීව කැලයට මුදා හැරීමට පියවර ගත් බවටත් යාපනයේ බොහො වැසියන් මෙම සුදු නාගයින් දේවත්වයෙන් සලකන බවටද සිරුප්පිඩ්ඩි ගොවීන් වැඩි දුරටත් කියා සිටියහ.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

1,109 views