සුධර්මන් රදළියගොඩ නැවතත් ITN සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස පත් කෙරේ..

February 6, 2020 at 11:36 pm | lanka C news
සුධර්මන් රදළියගොඩ නැවතත් ITN සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස පත් කෙරේ..

සුධර්මන් රදළියගොඩ මහතා ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරි දෙස යළිත් වරක් සේවයේ පිහිටුවා තිබේ.

එහි සභාපතිවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත මේ බව ලිඛිතව දන්වා ඇත.

1,462 views
Main News