සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ භූමියට සුනාමියක් ආවා වගෙයි.. මෙන්න පින්තූර..

June 22, 2017 at 6:35 am | lanka C news
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ භූමියට සුනාමියක් ආවා වගෙයි.. මෙන්න පින්තූර..

සයිටම් විරෝදී සිසු විරෝධතාවයට පොලීසිය විසින් පහර දීමත් සමග ඇති වූ උණුසුම් තත්වයේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ පරිශ‍්‍රයට හා එහි දේපලවලට සිදුව ඇති හානියේ පින්තූර කිහිපයක්.

201 views