හකීම්-බදියුදීන් ගැට තවත් තද කරති.. තව ඇමති ධුර ඉල්ලති..

February 9, 2019 at 4:40 pm | lanka C news
හකීම්-බදියුදීන් ගැට තවත් තද කරති.. තව ඇමති ධුර ඉල්ලති..

ශ‍්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසයට තවත් රාජ්‍ය හෝ නියෝජ්‍ය ඇමති ධුර දෙකක් සමස්ථ ලංකා මහජන කොංග‍්‍රසයට තවත් අමාත්‍යංශයක්ද ඉල්ලා තිබේ.

මුස්ලිම් කොංග‍්‍රස් නායක රවුෆ් හකීම් මහතා දැනටමත් ඇමති ධුරයක් දරන අතර එම පක්‍ෂයට තවත් රාජ්‍ය ඇමති ධුර 03ක් ලබා දී ඇත.

සමස්ථ ලංකා මහජන කොංග‍්‍රසයේ නායක රිෂාඞ් බදියුදීන් මහතා කැබිනට් ඇමති ධුරයක් දැනටමත් දරමින් සිටී.

59 views
Main News