හන්තාන රක්‍ෂිතයේ ඉඩම් කට්ටි කිරීමක්…

February 23, 2022 at 8:02 am | lanka C news
හන්තාන රක්‍ෂිතයේ ඉඩම් කට්ටි කිරීමක්…

හන්තාන රක්ෂිතය තුළ දැඩි පාරිසරික හානියක් සිදු කරමින් ඉඩම් කට්ටි කිරීමක් සිදුවන බවට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට තොරතුරු අණාවරණය වීමත් සමඟ ඊට අදාළ කඩිනම් පියවර ගැනීමට අමාත්‍යවරයා කටයුතු කළා.

ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා නියෝග කළේ අදාළ ඉඩම් කට්ටි කිරීම මෙන්ම සිදුවන පාරිසරික හානි වහාම නතර කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසයි.

ඒ අනුව මේ වන විට අදාළ ප්‍රදේශයේ සිදුවෙමින් පැවැති සුවිශාල පාරිසරික හානිය නැවතී තිබෙනවා.

චානුක පෙරේරා
මාධ්‍ය ලේකම්

8,093 views

2 Comments to “හන්තාන රක්‍ෂිතයේ ඉඩම් කට්ටි කිරීමක්…”

  1. Love nature says:

    මේ ආණ්ඩුව බලයට පැමිණි පසු පරිසර හානි වැඩි වී ඇත ..ඒ සදහා දැඩි නීති ක්‍රියා කල යුතුයි ….රටේ ඉඩම් විදේශීය company වලට විකිණීම බදු දීම නතර කල යුතුයි …ඒ සදහා බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු වේවා හන්තාන රක්ෂිතය තුළ දැඩි පාරිසරික හානියක් සිදු කරමින් ඉඩම් කට්ටි කිරීමක් සිදුවේ නම් එම පුද්ගලයින් වහාම අත්අඩංගුවට ගෙන දඩුවම් දියයුතුයි

  2. David Milli-banda says:

    Charge & sack the buggers involved in ඉඩම් කට්ටි කිරීම.
    Have you got the backbone Mahindananada? If you can stop, you can sack. You know the people.
    What is the problem?

Main News