හම්බන්තොට ආර්ථික කලාපයේ පාරිසරික හානි උපරිම කර්මාන්ත ඇතිවීමේ අවධානම.. දැනටමත් කර්මාන්තශාලා දෙකක් ස්ථිර බව අගමැති කියයි..

January 10, 2017 at 8:40 am | lanka C news
හම්බන්තොට ආර්ථික කලාපයේ පාරිසරික හානි උපරිම කර්මාන්ත ඇතිවීමේ අවධානම.. දැනටමත් කර්මාන්තශාලා දෙකක් ස්ථිර බව අගමැති කියයි..

ආරම්භ කිරීමට නියමිත හම්බන්තොට චීන ආර්ථික කලාපය තුල පාරිසරික හානි උපරිම කර්මාන්ත ඇති කිරීමට හැකියවා පවතින බව අගමැතිවරයාගේ ප්‍රකාශයක් මගින් පැහැදිලි වනුයේ හම්බන්තොට චීන ආර්ථික කලාපය තුල සිමෙන්ති නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා 2 ක් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවයි.

දැනටමත් සිමෙන්ති කර්මාන්තශාලා 2 ක් ශ්‍රීලංකාව තුල පිහිටා තිබෙන අතර පුත්තලම පාලවි පිහිටා ඇති ප්‍රදේශයේ අවට කිලෝමීටර් ගනනාවක් පරිසරය දූෂණය වී ඇති අයුරු දැක ගැනීමට හැකිය. ත්‍රිකුණාමල වරායේ තවත් කර්මාන්තශාලාවක් පිහිටා ඇති අතර ඒ අවට පදිංචි කරුවන් කිසිවකු නැත. එමෙන්ම ගාල්ල පිහිටා ඇත්තේ සිමෙන්ති තොග වශයෙන් ගෙනවිත් ඇසුරුම් කරන කර්මාන්තශාලාවකි.

සාගර දූෂණය මෙන්ම ගංගා ඇල දොල මෙන්ම පානිය ජල මුලාශ දූෂණයෙන් ලෝකයේ පලවෙනි ස්ථානය චීනය හිමි කරගෙන ඇත.China earn its 1st place ranking for water pollution, එමෙන්ම මුහුදු සම්පත් විනාශයෙන් ලෝකයේ පලවෙනි ස්ථානය ද චීනය හිමි කරගෙන ඇත, China earn its 1st place for marine capture,

CO2 පරිසර දූෂණයෙන් ලෝකයේ දෙවෙනි ස්ථානයද චීනය හිමිකරගෙන සිටින 2nd place for CO2 emissions අතර ලෝකයේ ස්වභාවික පක්ෂින් විනාශ කිරිමෙන් ලොව 6 වෙනි ස්ථානයද චීනය හිමිකරගෙන ඇත. 6th place for threatened species සමස්ථ පරිසරයට කරන හානිවලින් 3 වෙනි ස්ථානයේ World 3 rd place of killing the planet ද පසුවෙයි.

එහෙත් පරිසරය සුරකිම අතින් ශ්‍රීලංකාවට ලොව ඉදිරියෙන්ම සිටින රටක් වන අතර ලෝකයේ ස්වභාවික සම්පත් මෙන්ම පරිසරයට හානි කරන ප්‍රධාන රටවල් 10 අතර අපේ රට එහි අසලකින්වත් නැත.

මේ අනුව චීනයේ උපරිම පාරිසරික හානි පමුණුවන කර්මාන්තශාලා හම්බන්තොට මුහුද තීරයට පැමිණියොත් අනාගතයේ දී චීනය ලොව පලමු ස්ථනය හිමිකරගෙන සිටින ලෝකයේ සාගර දූෂණය මෙන්ම ගංගා ඇල දොල මෙන්ම පානිය ජල මුලාශ දූෂණයෙන් පලවෙනි ස්ථානය හෝ එහි ශාඛාවක් හම්බන්තොට ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ බිහිවනු ඇත.

එබැවින් රටේ පරිසරය භාරව කටයුතු කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා බැවින් හා ජනාධිපතිවරයා පරිසර ඇමති ලෙස ශ්‍රීලංකාව හරිත රටක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන බැවින් මේ සම්බන්ධයෙන් එතුමාගේ විශේෂ අවධානය යොමු කරනු ඇතයි පරිසරවේදීහු බලාපොරොත්තුවේ.

මුලාශ‍්‍ර මෙතනින්

355 views
Main News