හම්බන්තොට චීනයට විකිණිල්ල හොදයි කියමින් සියළු රූපවාහිනි නාලිකාවල වෙලද දැන්වීම් දමයි..

April 1, 2017 at 8:40 am | lanka C news
හම්බන්තොට චීනයට විකිණිල්ල හොදයි කියමින් සියළු රූපවාහිනි නාලිකාවල වෙලද දැන්වීම් දමයි..

හම්බන්තොට වරාය චීනයට පැවරීම සාධාරණය කිරීමට මේ දිනවල සියළු රූපවාහිනී නාලිකාවන්හි රජය විසිසන් වෙළද දැන්වීම් ප‍්‍රචාරය කරමින් තිබේ.

හම්බන්තොට වරාය විකිණීමක් සිදු නොකරන බවත් සිදුවන්නේ හවුලේ සංවර්ධනය කිරීමක් බවත් එමගින් පචාරය කරමින් ඇත.

එසේ වුවත් ඒ සදහා වූ යෝජිත ගිවිසුම හෝ කෙටුම්පත මේ දක්වා පාර්ලිමේන්තුවට හෝ මහජනතාවට ඉදිරිපත් කර නිසි පරිදි සංවාදයකට ලක් කර නොතිබීම සැක ඇති කරවන බව බොහෝ පිරිස්හි මතයයි.

48 views
Main News