හම්බන්තොට ලගින් යන නැවුවලට වතුර බෝතල් විකුණුවත් ගොඩ..- SB

September 15, 2017 at 8:02 am | lanka C news
හම්බන්තොට ලගින් යන නැවුවලට වතුර බෝතල් විකුණුවත් ගොඩ..- SB

හම්බන්තොට ආසන්න දකුණු මුහුද තීරයෙන් ගමන් ගන්නා නෞකා සදහා වතුර බෝතල් විකුණුවද ලංකාව දියුණ කල හැකි බව හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයෙක් පැවසූ බව ඇමති එස්.බී. දිසානායක මහතා පවසයි.

121 views