හම්බන්තොට වරාය ගිවිසුම චීනයට උවමනා පරිදියි.. කිලෝමීටර් 100ක් තුල කිසිම වරාය සංවර්ධනයක් බෑ.. ණය ගෙවීම දිගටම..

December 11, 2016 at 11:20 am | lanka C news
හම්බන්තොට වරාය ගිවිසුම චීනයට උවමනා පරිදියි.. කිලෝමීටර් 100ක් තුල කිසිම වරාය සංවර්ධනයක් බෑ.. ණය ගෙවීම දිගටම..

හම්බන්තොට වරාය චීන සමාගමක් වෙත පැවරීමේදී චීනයට 80% අයිතිය සහ ශ‍්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් එක අධ්‍යෂක වරයෙකු පමණක් පත්කිරීමට අවශ්‍ය පරිදි ගිවිසුම වෙනස් කරවා ගැනිමට චීනය සමත්ව ඇතැයි අද සන්ඩේ ටෛම්ස් පුවත් පත වාර්තා කරයි.

සම්පූර්ණ ද්විපාර්ශවීය ගිවිසුම චීනයය වැඩි වාසිදායක අන්දමින් ශ්‍රීලංකාව සමඟ ගිවිසුම අත්සන් කොට ඇත. මුලින් එකඟ වුයේ චීනයට 65%ක් සහ ශ්‍රී ලංකාව 35% ලෙස අයිතිය තබා ගැනිමේ හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුම අත්සන් කිරීමටයි.

ගිවිසුම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග ඇතුළු තිදෙනකු විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් අත්සන් කොට ඇති අතර චීනය වෙනුවෙන් චයිනා මර්ච්න්ට් පෝර්ට්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් කොම්පැනි සමාගමේ එහි ප්‍රධානින් අත්සන් කොට ඇත. එහෙත් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වරාය අධිකාරියට 20% වෙනුවෙන්ද එහි සභාපති හෝ වාරය අධිකාරිය කිසිම නිලධාරියකු ඒ සඳහා අත්සන් කොට නොමැත.

ඉහත ගිවිසුම අනුව මෙතෙක් හම්බන්තොට වරාය වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු දේශිය විදේශීය ණය වන්දි හෝ පොලිය හෝ නොගෙවු පොලි හෝ ණය ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව විසින් ගෙවිය යුතු අතර වරායට ලැබෙන සියලුම ආදායම මෙම නව සමාගමේ බැර විය යුතු මෙන්ම වරාය තුල නව වානිජ ව්‍යාපර චීනයට අවශ්‍ය පරිදි ආරම්භ කිරීමට සහ එහි සම්පූර්ණ ආදායම එම සමාගමට ලබාදීමට අවශ්‍ය වරාය රෙගුලාසි සංශෝධනය කිරිමටද ශ්‍රී ලංකා රජය එකඟ වී ඇත.

ඒ අනුව හම්බන්තොට වරායේ සියලු කටයුතු අභ්‍යන්තර ආරක්ෂාවත් ඇතුළුව එම ගිවිසුමට අනුව එම සමාගමට පැවරෙන අතර වරායේ සිට කිලෝමීටර් 100ක් ඇතුළත හම්බන්තොට වරායට සමාන කිසිදු ක්‍රියාකාර කමක්ම සිදු කිරිම සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හිටවෙනු ඇත. ඒ අනුව ගාල්ල හෝ ඔලුවිල් වරාය සංවර්ධනය කිරීම සිමාවනු ඇත.

716 views
Main News