හම්බන්තොට වරාය සමග ගොඩින් අක්කර 2535ක්, මුහුදෙන් අක්කර 435ක් චීනයට… අලුත්ම ගැසට් නිවේදනය මෙන්න..

September 27, 2017 at 10:00 am | lanka C news
හම්බන්තොට වරාය සමග ගොඩින් අක්කර 2535ක්, මුහුදෙන් අක්කර 435ක් චීනයට… අලුත්ම ගැසට් නිවේදනය මෙන්න..

හම්බන්තොට වරාය චීනයට පවරා දීම සදහා වන ගිවිසුමේ තවත් පියවරක් වශයෙන් අදාල ඉඩම් හදුනා ගැනීමේ ගැසට් නිවේදනයක් 2017.09.25 දින නිකුත් කර තිබේ.

මේ නිවේදනය මගින් භූමියේ අක්කර 2535ක ප්‍රමාණයක් ද සාගරයෙන් අක්කර 435ක ප්‍රමාණයක් ද හදුනාගෙන ඒ ප්‍රමාණය වරාය අධිකාරියට අයත් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

ගිවිසුමට අනුව වරාය අධිකාරිය විසින් චීන සමාගමට ඉඩම් ලබාදීමට පෙර ඒවා වරාය අධිකාරියට අයත් විය යුතුය.

කෙසේ වෙතත් දැනට අත්සන් කර ඇති ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් මේ වවන විට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු කිහිපයක් ගොනුකර ඇති අතර එම නඩු සදහා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත්වීමට ජනාධිපති නීතීඥවරු ඇතුළු නීතීඥ කණ්ඩායමක් ද සූදානම්ව සිටිති.

188 views
Main News