හමුදා ගතකරන ලද සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සෙබලුන් සේවාකාලය ගණණය නොකිරීමෙන් විශාල ගැටලුවක..

July 6, 2019 at 2:03 am | lanka C news
හමුදා ගතකරන ලද සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සෙබලුන් සේවාකාලය ගණණය නොකිරීමෙන් විශාල ගැටලුවක..

2009 වසරේ අවසන් යුද්දය පැවති කාල වකවානුවේදී සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සේවය කරමින් සිටි සෙබලුන් 4000ක් පමණ දෙනා විවිධ පලාත්හි යුද හමුදා ගතකිරීමෙන් පසුව විශ්‍රාම යාමේදී සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සේවා කාලය ගණණය නොකිරීමට පියවර ගැනීමෙන් එම සෙබලුන් දැඩි අසීරුතාවන්ට පත්ව සටිති.

සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සිට යුදහමුදා ගතකරන ලද සෙබලුන් 4000 ක් පමණ දෙනාගෙන් 750 ක් පමණ දෙනා යුදහමුදාවේ සිට විශ්‍රාම යාමේදී සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සේවා කාලය ගණණය නොකිරීම හේතුවෙන් සේවය අතහැර ගොස් ඇති බවටත් ඉතිරිව සිටින 3250ක් පමණ සෙබලුන්ට විශ්‍රාම යාමේදී සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සේවා කාලය ගණණය කර දෙන මෙන් එම සෙබලුන් විසින් ඉල්ලා සිටිති.

අවසන් යුද සමයේදි සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සිට යුද හමුදාවට එක්වන ලෙසට එවකට සිටි බලධාරීන් දැනුම් දෙනු ලැබුවේ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සේවා කාලයද ගණණය කරන බ ව පොරොන්දු දීමෙන් වන අතර පසුව යුද්දය අවසන් වීමත් සමග රජය විසින් නිකුත් කරන ලද චක්‍රලේකනයේ සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සේවාකාලය පිළිබඳව සඳහන් නොවී තිබීමෙන් මෙම ගැටලුව ඇතිව තිබෙන බවට වාර්ථා වෙයි.

නමුත් 2019 වසරේදී නාවික හමුදාවට බඳවාගෙන ඇති සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සෙබලුන් හට රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය මගින් නිකුත් කරනු ලැබූ චක්‍රලේකනයේ සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සේවා කාලයද ගණණය කරනු ලබන බවට සඳහන්ව ඇති බවටත් එම චක්‍ර ලේකනය 2019 වසරේ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සිට යුද හමුදාවට එක් වූ සෙබලුන්ට අවස්ථාවක් නොලැබීම දැඩි අසාධාරණයක් බවට පෙන්වා දෙයි.

යුද සමයේදී සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සිට යුද හමුදාවට එක් වූ වැඩිම පිරිසක් ජීවත් වන්නේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශයන්ගෙන් වන අතර යුද්දයට සිවිල් ආරක්සක බලකායේ සිටම සෘජුවම දායක වී පසුව යුදහමුදාවට බැඳීද සේවය ලබා දුන් එම සෙබලුන්ට සේවාකාලය ගණණය කොට විශ්‍රාම යාමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන ලෙසට බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

303 views
Main News