හරක් විසිදහසක් රටින් ගෙන්වයි..

April 11, 2017 at 7:08 am | lanka C news
හරක් විසිදහසක් රටින් ගෙන්වයි..

කිරි ගව දෙනුන් 20000ක් විදේශයකින් ආනයනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

මැයි මස 17 වැනි දින මින් පලමු කිරි ගවයන් තොගය මෙරටට ලගාවන අතර එම ගවයින් කිරී ගොවීන් වෙත සහන මිලට ලබා දීමට නියමිතය.

රජය මින් අරමුණු කරන්නේ දේශීය කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සදහා කිරි ගව කර්මාන්තය සංවර්ධනයටත් වාණිජ කිරි ගොවිපොළ දිරි ගැන්වීමයි.

710 views
Main News