හවුල් ආණ්ඩුවේ ඉන්නේද යන්නේද තීරණයට දින තීන්දුයි..

August 5, 2017 at 6:48 pm | lanka C news
හවුල් ආණ්ඩුවේ ඉන්නේද යන්නේද තීරණයට දින තීන්දුයි..

හවුල් ආණ්ඩුවේ වසර දෙකක ගිවිසුම්ගත කාලය අවසන් වූ පසු තව දුරටත් ආණ්ඩුවේ ඉන්නේද ඉවත් වන්නේ යන්න ප‍්‍රකාශ කිරීම සැප්තැම්බර් 02 වැනිදා පැවැත්වෙන ශ‍්‍රීලනිප 66 වන සංවරත්සරයේදී සිදු වනු ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙම අගෝස්තු 21 වැනිදාට ගිවිසුමේ අවුරුදු දෙකක කාලය අවසන් වන අතර තව දුරටත් ආණ්ඩුවේ සිටිය යුතු යයි ශ‍්‍රීලනිප පිරිසක් පවසන අතර පිරිසක් කියා සිටිනේනේ වහා ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් විය යුතු බවයි.

32 views

2 Comments to “හවුල් ආණ්ඩුවේ ඉන්නේද යන්නේද තීරණයට දින තීන්දුයි..”

 1. PISSU PUSHA says:

  Gyes who elected by votes may leave. Hora cheat MP’s may wait to wash back side of KEPPA AND KING OF HOMO

 2. ExUNPer says:

  The question is NOT whether they will decide ?
  The question is whether they will be democratically ALLOWED to decide by Yahapalana conspirator committee.
  The whole SLFP party is now a joke….because it’s head is a hard core UNP supporter !
  The party members should expel MrSirisena…because he is a traitor against his own party.
  Though this is pretty obvious, SLFP members are divided by very unusual and stupid incentives.
  Shame on those who ignore the country and voters !

Main News