හවුල් ආණ්ඩු ගිවිසුම වසර දෙකයි.. දීර්ඝ කිරීමක් නෑ.. හවුල් අයවැයට පක්‍ෂ වූ අවසන් අවස්ථාව මෙයයි.. – ශ‍්‍රිලනිපය නිල වහයෙන් කියයි..

December 12, 2016 at 10:40 am | lanka C news
හවුල් ආණ්ඩු ගිවිසුම වසර දෙකයි.. දීර්ඝ කිරීමක් නෑ.. හවුල් අයවැයට පක්‍ෂ වූ අවසන් අවස්ථාව මෙයයි.. – ශ‍්‍රිලනිපය නිල වහයෙන් කියයි..

එජාප-ශ‍්‍රීලනිප හවුල් ආණ්ඩු අයවැයට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහාය පළ කරනු ලැබූ අවසන් අවස්ථාව මෙය විය හැකි බව ශ්‍රීලනිප මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඇමති ඩිලාන් පෙරේරා මහතා පවසයි.

එජාපය හා ශ‍්‍රීලනිපය ඇතර හවුල් ආණ්ඩු ගිවිසුම අත්මන් කර ඇත්තේ වසර දෙකකට පමණක් බවද කී ඔහු එම ගිවිසුම දීර්ඝ කිරීමක් සිදු කර නැතියද සදහන් කරයි.

30 views
Main News