හිගුරක්ගොඩ පොලොව පැලෙයි.. පවුල් විශාල ගණනක් ඉවත් කරයි..

September 28, 2020 at 3:50 pm | lanka C news
හිගුරක්ගොඩ පොලොව පැලෙයි.. පවුල් විශාල ගණනක් ඉවත් කරයි..

හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් හයක පොළවේ පැලීම් දක්නට ලැබෙන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

ඒ හේතුවෙන් එහි දැනට පදිංචි හඳුනාගත් පවුල් 106කට නව නිවාස සහ ඉඩම් ලබාදීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

මෙම පැලීම් ඇති වී ඇත්තේ හිඟුරක්ගොඩ හිඟුරන, පාසිහවැව, බුබුළ, රජ ඇළගම, රජ ඇළ, උණගලාවෙහෙර ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වලය.

ඉවත් කරන පවුල් සදහා ඉඩමක් සමග නිවසක් මිලදී ගැනීමට හෝ ඉඩමක් මිලදී ගෙන නිවාස ඉදිකිරීමට රජයෙන් මුදල් ලබාදීමට තීරණය කර ඇති අතර රජයේ ඉඩම් ඇත්නම් නිවස ඉදිකිරීමට මුදල් දීමට යෝජනා වී ඇත.

එසේ නිවදක් ඉදි කරගන්නා තෙක් එක් පවුලකට මාසිකව රුපියල් 10,000ක නිවාස කුලී මුදලක් ලබාදීමට ද යෝජනා වී තිබේ.

112,606 views
Main News