හිට් වෙන්න හෙළුවැල්ල ඕනෑම නෑ.. රටක් දිනූ ගායකයාගෙන් පියා වෙනුවෙන් ගීත වීඩියෝවක්..

January 31, 2017 at 11:26 pm | lanka C news
හිට් වෙන්න හෙළුවැල්ල ඕනෑම නෑ.. රටක් දිනූ ගායකයාගෙන් පියා වෙනුවෙන් ගීත වීඩියෝවක්..

ජීවිතයේ පහලම අඩියේ සිට දුක පරදා රටම දිනූ ගායකයෙක් උපන් දිනය වෙනුවෙන් පියාට දුන් තෑග්ගයි මේ.

40 views

6 Comments to “හිට් වෙන්න හෙළුවැල්ල ඕනෑම නෑ.. රටක් දිනූ ගායකයාගෙන් පියා වෙනුවෙන් ගීත වීඩියෝවක්..”

 1. CAT says:

  Such a great song to hear…..

 2. SALMAL says:

  The heart of a father is the masterpiece of nature.
  Thanks for nice song

 3. Rohitha says:

  Superb creation. Visuals are done very nicely. Admire the acting of that father especially. I think he is much better than some of our famous actors. Natural feeling. Weldone.

 4. SUREN says:

  nothing to word explain… great job. automatically tears came .

 5. dilky says:

  Great song and a touchy video. All fathers should watch/hear this

 6. KAPI says:

  Tears came. superb.

Main News