හිට් වෙන්න හෙළුවැල්ල ඕනෑම නෑ.. රටක් දිනූ ගායකයාගෙන් පියා වෙනුවෙන් ගීත වීඩියෝවක්..

January 31, 2017 at 11:26 pm | lanka C news
හිට් වෙන්න හෙළුවැල්ල ඕනෑම නෑ.. රටක් දිනූ ගායකයාගෙන් පියා වෙනුවෙන් ගීත වීඩියෝවක්..

ජීවිතයේ පහලම අඩියේ සිට දුක පරදා රටම දිනූ ගායකයෙක් උපන් දිනය වෙනුවෙන් පියාට දුන් තෑග්ගයි මේ.

6 views

6 Comments to “හිට් වෙන්න හෙළුවැල්ල ඕනෑම නෑ.. රටක් දිනූ ගායකයාගෙන් පියා වෙනුවෙන් ගීත වීඩියෝවක්..”

 1. CAT says:

  Such a great song to hear…..

 2. SALMAL says:

  The heart of a father is the masterpiece of nature.
  Thanks for nice song

 3. Rohitha says:

  Superb creation. Visuals are done very nicely. Admire the acting of that father especially. I think he is much better than some of our famous actors. Natural feeling. Weldone.

 4. SUREN says:

  nothing to word explain… great job. automatically tears came .

 5. dilky says:

  Great song and a touchy video. All fathers should watch/hear this

 6. KAPI says:

  Tears came. superb.

Main News