හිට් වෙන්න හෙළුවැල්ල ඕනෑම නෑ.. රටක් දිනූ ගායකයාගෙන් පියා වෙනුවෙන් ගීත වීඩියෝවක්..

January 31, 2017 at 11:26 pm | lanka C news
හිට් වෙන්න හෙළුවැල්ල  ඕනෑම නෑ.. රටක් දිනූ ගායකයාගෙන් පියා වෙනුවෙන් ගීත වීඩියෝවක්..

ජීවිතයේ පහලම අඩියේ සිට දුක පරදා රටම දිනූ ගායකයෙක් උපන් දිනය වෙනුවෙන් පියාට දුන් තෑග්ගයි මේ.

54 views
Main News