හිමිනමක් දිවි නොතකා ජයගගේ සැඩ ජලපහරට පනි.. ගිලෙන්න ගිය නාදුනන මිනිසෙකු බේරාගනී..

May 6, 2017 at 1:20 pm | lanka C news
හිමිනමක් දිවි නොතකා ජයගගේ සැඩ ජලපහරට පනි.. ගිලෙන්න ගිය නාදුනන මිනිසෙකු බේරාගනී..

අනුරාධපුර ජයගගේ දිය නැමට ගිය වන්දනා නඩයක එක් පුද්ගලයෙකු දියේ ගිලීයට යන අවස්ථාවක එහි සිටි භික්‍ෂුන් වහන්සේ නමක් සැනෙකින් ජලයට පැන එම පුද්ගලයා බේරාගෙන ඇත.

තම දිවි පරදුවට තබා ජය ගගේ සැඩ ජල පහරට මෙසේ පැන ඇත්තේ බදුල්ල උඩකොහොවිල විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන වෙහෙරයායේ විමලසාර හිමිය.

94 views
Main News