හෙට (29)දා හම්බන්තොට වරාය ඈවරයි.. දෑවරයි.. තුන් ඈවරයි.. චීන සමාගමේ නීතිඥන් අවසන් ඔප්පුව සකසා අවසන්…

March 28, 2017 at 12:13 am | lanka C news
හෙට (29)දා හම්බන්තොට වරාය ඈවරයි.. දෑවරයි.. තුන් ඈවරයි.. චීන සමාගමේ නීතිඥන් අවසන් ඔප්පුව සකසා අවසන්…

හම්බන්තොට වරාය ඇතුළු අක්කර 1235 එහි සතු නිශ්චල හා චංචල දේපළ ඇතුළුව එහි අභ්‍යන්තර සියලු කාර්යයන් (රේගුව සහ නාවික හමුදාවේ සතු කාර්යයන් හැර) මෙම බදු ඔප්පුව අනුව නව සමාගමට පවරනු ලබයි. එය වසර 99 ක් වැනි දීර්ඝ කාලයක් සඳහායි, එමෙන්ම මෙය අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා කියු පරිදි පරම්පරාව තුනක් පමණ කාලයකටයි.

ජේ ආර් ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයාගේ සමයේදි ඔහු විසින් එවකට සිංගප්පූරුව ප්‍රිමා සමාගමට වසර 25 ක් සඳහා බදු පදනම මත 1980 දි ලබාදුන් පිටි නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාව මෙන්ම ප්‍රිමා සමාගමේ ප්‍රධාන කාර්යාලය පිහිටි රාජගිරියේ විශාල ඉඩම බදු කාලය අවසන් වී අදටත් රජයට සතයකුදු ලබා නොදි ප්‍රිමා සමාගමේ භුක්ති විදිමින් සිටි.

එබැවින් පරම්පරාවන් තුනක් නොව සදාකාලිකව මින් පසු හම්බන්තොට වරාය අපිට හිමි නොවෙනු ඇත. එමෙන්ම මේ පැවරීම මත හම්බන්තොට අවට අක්කර 15000 ක් චීනයේ මහා පරිමාණ දූෂණ සහිත සමාගම් ඉදිකිරීමට ලබාදීමට අනාගතයේ දි ශ්‍රීලංකාවට අකමැත්තෙන් වුවද එකගවීමට සිදු වේ.

135 views
Main News