හේලීස් කර්මාන්තශාලාව වටලා විරෝධතා..

March 14, 2019 at 6:28 am | lanka C news
හේලීස් කර්මාන්තශාලාව වටලා විරෝධතා..

තමන් වසර ගණනාවක සිට පානිය ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන ජල මුලාශයක් හරස් කරමින් පෞද්ගලික තේ කර්මාන්ත ශාලාවකට ජලය ලබා ගැනිමට උත්සහ කරන බව පවසමින් වතු කම්කරුවන් විශාල පිරිසක් එම තේ කර්මාන්ත ශාලාව වටලා උද්ඝෝෂනය කර ඇත.

නොර්වුඩ් පොලිස් වසමට අයත්  නොර්වුඩ් බිලින්කිබොනි වතු යායේ අලුතින් ඉදි කර තිබෙන තේ පෙති වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන  පෞද්ගලික තේ කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිරි පිට වතු කම්කරුවන් උද්ඝෝෂනය ආරම්භ කර තිබුණි.

එම තේ කර්මාන්ත ශාලාවට ඉහලින් කදුමුදුනේ සිට පහලට ගලා බසින ප්‍රධාන ජල මුලාශයක් හරස් කරමින් පහලට ගලා බසින ජලය එම තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදන කටයුතු සදහා ලබා ගැනිමට එම තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ පාලන අධිකාරිය මේ දිනවල කටයුතු කරමින් සිටින  බව උද්ඝෝෂනයේ නියැලි සිටි වතු කම්කරුවන් කියා සිටි.

එම තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන විශේෂ තේ පෙති සදහා විශාල ජල ප්‍රමාණයක් දිනකට අවශ්‍යය බවත්, තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදන කටයුතු සදහා  තමන් මෙතෙක් පානිය ජලය ලබා ගත්  ජල මුලාශ වල ජලය ලබාදිමෙන් තමන් ගැටළු රැසකට මැදිවන  බව වතු කම්කරුවන් කියා සිටි.

බිලින්කිබොනි පෞද්ගලික තේ කර්මාන්ත ශාලාව අවට වතු කිහිපයකම ජනතාව එම තේ කර්මාන්ත ශාලාවට ඉහලින් පහලට ගලා බසිනා ජලය පානිය ජලය වශයෙන් සහ දෛනික ජල අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගනු ලබයි.

වතු කම්කරුවන්ගේ උද්ඝෝෂනය හේතුවෙන් එම තේ කර්මාන්ත ශාලාවට දැඩි පොලිස් ආරක්ෂාවක්ද යොදා තිබුණි.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

226 views
Main News