හොදම මුදල් ඇමති කුසලානය පෙන්වන්න ගිය මුදල් ඇමතිට මහ නාහිමියෝ බඩු මිල අඩු කරන්නැයි කියති..[Video]

April 2, 2017 at 3:17 am | lanka C news
හොදම මුදල් ඇමති කුසලානය පෙන්වන්න ගිය මුදල් ඇමතිට මහ නාහිමියෝ බඩු මිල අඩු කරන්නැයි කියති..[Video]

අයවැයක් නැති වුනත් අලූත් අවුරුද්දට බඩු මිල අඩු කරන්නැයි මල්වතු මහ නාහිමියන් මුදල් ඇමති රවි කරුනානායකගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ආසියාවේ හොදම මුදල් ඇමති කුසලානය පෙන්වීමට මල්වතු මහ විහාරයට ඇමතිවරයා ඇතුළු පිරිසට මහ නාහිමියන් එසේ කියා සිටියහ.

144 views